Inschrijfformulier Middagje Bioscoop

 

LAATSTE 2 PLEKKEN BESCHIKBAAR – daarna kom je bij inschrijving automatisch op de reservelijst

Er zijn problemen met de website, waardoor het niet iedereen lukt om via het inschrijfformulier in te schrijven.
Mocht je problemen ondervinden, stuur dan gewoon een mail met de benodigde gegevens naar [email protected]
o.v.v. AANMELDEN BIOS

Naam
School en groep (of leeftijd)
Cola/pepsi – Fanta/sinas – Spa blauw/water (keuze maken)
Paprika of Naturel/gewone chips (keuze maken)
Contact telefoonnummer(s)
Contact e-mail adres
Of je vrijwilliger wilt zijn (we nemen alleen contact op als we je inzet nodig is.

 

 

Activiteit: MIDDAGJE BIOS

Er zijn nog 2 plekken, daarna kom je automatisch op de reservelijst.

Voor alle jeugd uit heel Laarbeek van groep 6 t/m 15 jaar.

Voornaam

Tussenvoegsel

Achternaam

Voorkeur drinken

Voorkeur chips

School

Indien school "overig" is vul hier dan de naam van de school in

Groep

E-mailadres

Eerste Telefoonnummer

Tweede telefoonnummer

Aanvullende informatie

Wilt u vrijwilliger zijn bij deze activiteit? (Wij nemen alleen contact met u op als uw inzet gewenst/nodig is).

JANEE

LET OP!
Deze activiteit is met eigen vervoer.

In het kader van AVG/privacy:
Door inschrijving voor deze activiteit geeft u automatisch toestemming voor het opslaan van de ingevulde gegevens voor een periode van max. 1 jaar na inschrijving. Tevens geeft u bij inschrijving automatisch akkoord voor het gebruik van tijdens de activiteit gemaakte foto's/film - waarop uw kind kan zijn afgebeeld - voor publicatiedoeleinden.